Vodovod a kanalizace

Informace provozovatele vodovodu a kanalizace

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

1. Jakost dodávané pitné vody a maximální míra znečištění odváděných odpadních vod

Jakost dodávané pitné vody je definována § 3 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní limity a rozsah a četnost sledování jednotlivých ukazatelů jakosti pitné vody stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů.

  • Rozbor pitné vody 2019 - zde
  • Rozbor pitné vody 2022 - 

Maximální míru znečištění odváděných odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu stanovuje vodoprávním úřadem schválený Kanalizační řád, zpracovaný podle požadavku § 14 odst. 3) zákona o vodovodech a kanalizacích a náležitostech dle § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Kanalizační řád vždy obsahuje základní podmínky pro napojování na kanalizaci, výčet typů odpadních vod vyžadujících předčištění, výčet závadných látek (které nejsou odpadními vodami) jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno, limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace a způsob kontroly množství a kvality odváděných odpadních vod.

Všeobecné požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod

2. Způsob zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, způsob zjišťování množství odpadních vod a možné výjimky

Způsoby zjišťování množství odebírané vody jsou v souladu s § 16 zákona 274/2001 Sb., a to:

  • odečtem vodoměru (dle velikosti odběru 1x ročně nebo 2 x ročně)
  • s použitím směrných čísel uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Způsoby umísťování vodoměrů jsou stanovovány v souladu s ČSN 755411.

Způsoby zjišťování množství odpadních vod jsou v souladu s § 16 zákona 274/2001 Sb., a to:

  • ve stejné výši jako vodné tedy odečtem vodoměru (dle velikosti odběru 1 x ročně nebo 2 x ročně)
  • s použitím směrných čísel uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Způsoby zjišťování množství srážkových vod - dne 1. 4. 2014 nabyla účinnosti novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 48/2014 Sb., na jejímž základě se množství srážkových vod odváděných do kanalizace od výše uvedeného data, tedy od 1. 4. 2014, vypočte na základě dlouhodobého srážkového normálu. Dle sdělení Českého hydrometeorologického ústavu činí dlouhodobý srážkový normál v našem regionu 0,686 m/rok.

3. Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky

4. Technické požadavky na vnitřní kanalizaci a na kanalizační přípojky

Technické požadavky - zde k nahlédnutí

5. Fakturace, případná zálohová platba a způsob vyúčtování

Způsoby vyúčtování a jim odpovídajících typů zálohování.

typ odběratele

frekvence fakturace (vyúčtování)

způsob zálohování

Právnické a podnikající fyzické osoby

ročně

dle smluvních podmínek

rodinné domy

ročně

stočné - záloha ve výši 50% roční platby dle počtu osob do 30.6. daného roku

vodné - dle smluvních podmínek

 
 
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné:
  • Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020 (46.51 kB)
  • Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2021 (217.34 kB)

6. Ceny vodného a stočného

Pro rok 2021 jsou stanoveny následující ceny za vodné a stočné. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Vyúčtování stočného je prováděno jednou ročně v měsící prosinci daného roku. Do 30.6. je nutné uhradit zálohovou platbu za stočné ve výši 50% z roční platby dle počtu trvale bydlících osob. Platbu lze provádět i bezhotovostně na účet 4626721/0100, jako variabilní symbol zadejte popisné číslo domu.

Vyúčtování vodného je prováděno jednou ročně v říjnu daného roku.

 

Vodné/

Stočné

2021

Vodné/

Stočné

2022

Vodné

2023


Stočné

2023

Cena za m3 vč. DPH

33,- Kč/30,- Kč

36,- Kč/33,- Kč

43,- Kč 39,- Kč
(1404,- Kč/rok)

Platba za připojení na veřejný vodovod
vč. DPH

60,-Kč/měsíc
(720,-Kč/rok)

60,-Kč/měsíc
(720,-Kč/rok)

60,-Kč/měsíc
(720,-Kč/rok)
 

Stanovený objem odpadní vody na osobu za rok při neměřeném odběru v m3

36

36   36
zvláštní odpadní vody   242,- Kč   290,- Kč

 

QR KÓD PRO PLATBU ZA STOČNÉ 

QR kód - stočné

. Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

8. Zvláštní odpadní vody

Jedná se o vody, které mají svým složením charakter odpadních vod (viz § 38 zákona 254/2001 Sb.) a splňují předpoklady k jejich čištění na komunální ČOV. Nejsou ale dopravovány na ČOV kanalizačním systémem, nýbrž dováženy cisternovými vozy. Nakládání se ZOV probíhá v režimu vodohospodářské legislativy, tj. ZOV nejsou odpadem.

Konkrétně jsou ZOV odpadní vody ze septiků, žump a jímek, průsakové vody ze skládek a odpadní vody z domovních ČOV.

Rozdělení do kategorií

KATEGORIE 1 - limity znečištění odpovídají znečištění odpadní vody přitékající kanalizačním systémem zvýšené max. + 10%. Při překročení limitu v jednom nebo více ukazatelích bude ZOV voda zařazena do kategorie 2.

KATEGORIE 2 - limity znečištění odpadní vody překračují hodnoty stanovené pro kategorii 1.

9. Statistika dodávky pitné vody

Přehled množství dodané vody

10. Provozní řády vodovodu a kanalizace

Kanalizační řád ZDE

Příloha č. 1 - limity znečištění

Provozní řád vodovodu

Přehled dodávky vody obecním vodovodem

11. Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat, že při činnosti související s provozem vodovodu a kanalizace dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a to z důvodu plnění povinností, které obci jako provozovateli vyplývají z právních předpisů, dále z důvodu plnění smlouvy s Vámi uzavřené, vymáhání pohledávek a v neposlední řadě z důvodu evidence a identifikace Vás jako zákazníků a uzavřených smluv. Bližší informace ke zpracování osobních údajů můžete nalézt ZDE

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sbírka právních předpisů

https://sbirkapp.gov.cz/

Aktuální počasí

dnes, úterý 21. 3. 2023
oblačno 16 °C 7 °C
středa 22. 3. oblačno 17/9 °C
čtvrtek 23. 3. zataženo 18/9 °C
pátek 24. 3. jasno 20/10 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:238
TÝDEN:597
CELKEM:1296092