Místní poplatky

Informace k jednotlivým místním poplatkům:

(vybíraným na základě Obecně závazné vyhlášky O místních poplatcích na území obce Nedakonice)

 1. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

 2. Místní poplatek z pobytu

 3. Místní poplatek ze vstupného

 


 Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

 

Přehled sazeb poplatku:

Přehled výše místního poplatku
2007 2008 - 2018 2019 - 2021 2022-2024
450 500 530 600

 

Jak mohu poplatek uhradit?

Poplatek lze uhradit hotovostní platbou vkanceláři obecního úřadu (v úřední hodiny) nebo bankovním převodem. Při bezhotovostní platbě uveďte:

 • Variabilní symbol:  Č.p. domu
 • Konstantní symbol: 1345
 • Specifický symbol: 
 • Č.ú. 4626721/0100

Kdy probíhá svoz komunálního odpadu?

Svoz probíhá pravidelně každý lichý týden.

Proč mám třídit, stejně to nemá vliv na výši poplatku?

Třídění odpadu je nejen povinností vyplývající ze zákona o odpadech, ale zejména spočívá v nastavených osobních hodnotách každého jednoho z nás, v naší ekologické výchově a odpovědnosti k životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Nemělo by být motivováno finančním profitem nebo úlevami. Nicméně sazba místního poplatku zohledňuje míru třídění, a to tak, že pokud se bude třídit, náklady na sběr a svoz netříděného odpadu klesnou a tudíž i celková sazba poplatku.

Odklad a splátky?

Od ledna do dubna můžete hradit jakékoliv poměrné splátky poplatku. Je důležité, abyste měli k 30. 04. běžného roku poplatek uhrazen v plné výši. Po tomto datu může správce poplatku zvýšit nedoplatek až na jeho trojnásobek. Chcete-li řešit dluh žádostí o odklad či o splátky, pak vezměte na vědomí, že s takovou žádostí je spojen správní poplatek na jednoho žadatele ve výši 400 Kč. Při relativně nízké roční sazbě poplatku je logicky tento postup nevýhodný a poplatek se Vám prodraží. Nutno poznamenat, že podání žádosti a nevratná úhrada správního poplatku ještě neznamená, že Vaší žádosti bude vyhověno. V každém případě doporučujeme projednat předem možnosti odkladu či splátek se zaměstnanci obecního úřadu, kteří Vám rádi při řešení Vaší situace pomohou.

Přijde mi složenka, abych věděl kolik a kdy mám platit? Přijde upomínka, v případě, že nezaplatím ve lhůtě?

Poplatek je splatný bez vyměření a lhůta splatnosti jednorázová k 30.4. daného roku.

Složenky zasílány do schránek nejsou a nebudou. Poměrné částky si každý poplatník musí vypočítat sám, případně se informovat v kanceláři obecního úřadu.

Správce poplatku může zvýšit včas neuhrazený poplatek až na jeho trojnásobek. Rozhodně se nevyplatí vyčkávat, zda budou zasílány upomínky, může se stát, že zaslán bude přímo platební výměr nebo bude vyměřeno hromadným předpisným seznamem i se zvýšením a poplatníkovi se jeho zapomnětlivost prodraží ještě o exekuční náklady, protože daňová exekuce následuje v rychlém časovém sledu po vyměření.

Platí studenti?

Obec se snaží podporovat mladé studující občany. Od 1. 1. 2016 mají studenti středních a vysokých škol ve věku do 26 let, možnost požádat o slevu na poplatku ve výši 50%. Nárok na poskytnutí slevy je nutné doložit potvrzením o studiu a potvrzením o ubytování v domovech mládeže nebo na kolejích. V případě ukončení studia má student povinnost tuto skutečnost nahlásit do 15 dní správci poplatku. Do konce roku 2015 nebyla sleva z poplatku tímto způsobem poskytována.

Nezdržuji se v Nedakonicích, musím platit?

Osoby zdržující se na území České republiky mimo Nedakonice mohou požádat o osvobození od poplatku pouze v případě doložení dokladu (od příslušného správce poplatku) prokazujícího, že platí odpad v jiné obci nebo městě.

Poplatníci, kteří se zdržují souvisle více než půl roku v zahraničí, mohou požádat o slevu na poplatku ve výši 50%. Pobyt musejí doložit dokladem (pracovní povolení, odhlášení se ze zdravotního pojištění v ČR, povoleným pobytem v zahraničí apod.).


 Místní poplatek z pobytu

Místní poplatek z ubytovací kapacity upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška obce Nedakonice č. 5/2021 o místním poplatku z pobytu, v platném znění.

Místní poplatek z ubytovací kapacity, jehož sazba činí 10,- Kč za každé využité lůžko a den, je splatný bez vyměření a to do 15. dne měsíce, následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatek, který odvádí ubytovatel, se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních sloužících k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatník je povinnen písemně nebo ústně do protokolu oznámit správci poplatku zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě do 15 dnů ode dne faktického zahájení činnosti.

Formulář k čtvrtletnímu oznámemí výše poplatku: formulare-a-zadosti/

Jak mohu poplatek uhradit?

Poplatek lze uhradit hotovostní platbou, platební kartou vkanceláři obecního úřadu (v úřední hodiny) nebo bankovním převodem. Při bezhotovostní platbě uveďte:

 • Variabilní symbol: 1342
 • Konstantní symbol: 
 • Specifický symbol: 
 • Č.ú. 4626721/0100

Místní poplatek ze vstupného

Pořadatel kulturní, prodejní, sportovní či reklamní akce musí uhradit místní poplatek ze vstupného, je-li vstupné vybíráno. Vstupenkou se rozumí i jiný doklad, který opravňuje ke vstupu na akci, například náramek, razítko, katalog a podobně. Výše místního poplatku ze vstupného činí 10% z ceny vybraného vstupného snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Poplatník je povinen nejpozději 15 dnů předem konáním akce ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle Čl. 30 obecně závazné vyhlášky.

Poplatek je splatný do 3 pracovních dnů ode dne skončení akce.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Sbírka právních předpisů

https://sbirkapp.gov.cz/

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 21/12 °C
sobota 1. 6. déšť 18/11 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 20/9 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:70
TÝDEN:1209
CELKEM:1441062