Kácení dřevin

Legislativa:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana dle zvláštních předpisů.

Vyhláška MŽP 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.


I. Kácení dřevin na základě POVOLENÍ:

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které nejsou významným krajinným prvkem, je nezbytné povolení obecního úřadu, a to pro stromy o obvodu kmene nad 80 cm (tj. průměr kmene 25,6 cm) měřeno ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty nad celkovou plochu 40 m2.

Pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2 se povolení nevyžaduje.

Žádost

Žádost podává a ve věci dále jedná vlastník, či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. V případě více vlastníků pozemku žádají všichni spoluvlastníci, čí lze toto též vyřešit zplnomocněním jednoho spoluvlastníka.

Žádost se podává na formuláři: formulare-a-zadosti/

V žádosti musí být uvedeno zejména :

  • specifikace dřevin rostoucí mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet (velikost plochy keřů), včetně situačního zákresu se zakreslením umístění dřevin,
  • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
  • zdůvodnění žádosti.

Žádost musí být doložena:

  • doklad o vlastnictví pozemku, na kterém dřevina roste (výpis z katastru nemovitostí)
  • snímek z katastrální mapy se zákresem dřeviny
  • pokud žádost předkládá nájemce, je zapotřebí písemného souhlasu vlastníka pozemku, resp.  všech spoluvlastníků


Správní poplatek

Správní poplatek se platí za provedené místní šetření a činí 500,-Kč za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu, 1.000,- Kč/hod mimo pracovní dobu a 2.000,- Kč/hod ve dnech pracovního klidu, dle položky 20 sazebníku, zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin

Ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin může obecní úřad uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu jako náhradu ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. od měsíce listopad do konce měsíce března.

Lhůty:

O povolení ke kácení rozhoduje obecní úřad ve správním řízením do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů.

Lhůta pro vyřízení písemného dotazu je 30 dní.

Kácení dřeviny provede žadatel od nabytí právní moci rozhodnutí, dle podmínek v něm uvedených.
Po pokácení dřeviny musí žadatel na pozemku dřevinu odstranit tak, aby neomezovala a ani jinak neohrozila veřejné prostranství či komunikaci.

Další účastníci řízení:

Účastníkem řízení mohou být občanská sdružení (např. ochránci přírody) pokud oznámí svoji účast obecnímu úřadu do osmi dnů od zahájení řízení.

Opravné prostředky
Pokud obecní úřad zamítne žádost o pokácení dřeviny, žadatel se může do 15ti dnů odvolat u Krajského úřadu Zlínského kraje.

 

II. Kácení dřevin na základě OZNÁMENÍ

Oznámení obecnímu úřadu je vždy písemné.
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les se podává :

  1. kácení dřevin z důvodu pěstebních za účelem obnovy porostů nebo provádění výchovné probírky dřevin
  2. kácení dřevin při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např.zákon č. 254/2001 S., o vodách). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dní předem na obecním úřadě, ten jej může svým rozhodnutím pozastavit, omezit, zakázat.
  3. ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život a zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.

Oznámení se podává následně,  do 15 dnů od provedení kácení .

Oznámení se podává na formuláři:
Oznámení o kácení musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení (viz. výše).

Sankce, které mohou být uplatněny
Pokuty ukládá obecní úřad dle § 87 zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Pokuta až do výše 5000 Kč hrozí pokud:
- není splněná ohlašovací povinnost
- není provedena náhradní výsadba

Pokuta až do výše 10 000 Kč hrozí pokud:
- je poškozena nebo bez povolení pokácena dřevina rostoucí mimo les

Pokuta až do výše 50 000 Kč hrozí pokud:
- je poškozen nebo zničen památný strom
- je pokácena bez povolení nebo závažně poškozena skupina dřevin rostoucí mimo les

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sbírka právních předpisů

https://sbirkapp.gov.cz/

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
slabý déšť 26 °C 13 °C
úterý 18. 6. zataženo 26/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 29/20 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:6
TÝDEN:6
CELKEM:1447018