Faktury

Datum zveřejnění Číslo faktury
Popis plnění
Cena * Dodavatel
Odběratel
23. 2. 2023

23FV0123

nákup izolovaného cisternového přívěsu na pitnou vodu

508 103,00 CZK

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

Obec Nedakonice

23. 12. 2022

022062

Nedakonice - prodloužení kanalizace a vodovodu ul Husitská

1 030 196,14 CZK včetně DPH

Libor Hromada

Obec Nedakonice

2. 12. 2022

2022059

prodloužení kanalizace a vodovodu ul. Husicská

198 973,25 CZK bez DPH

Libor Hromada

Obec Nedakonice

30. 11. 2022

2022030218

Zřízení betonového prahu včetně opevnění v korytě toku Dlouhá řeka, zřízení odběrného objektu s nava

789 564,47 CZK

Ekostavby Brno , a.s.

Obec Nedakonice

11. 9. 2022

FV222093

úpravu elektroinstalace a ovládání dešťové strže na ČOV Nedakonice

88 360,00 CZK

ELTRO elektrofirma s.r.o.

Obec Nedakonice

11. 9. 2022

20221094

doplatek smluvní ceny

12 100,00 CZK

Agroprojekt PSO s.r.o.

Obec Nedakonice

19. 5. 2022

2190008

Dílčí faktura č. 1 SO 01 10/2020

971 055,25 CZK

STAVBY VANTO, s.r.o.

Obec Nedakonice

19. 5. 2022

2190011

Dílčí faktura č. 4 SO 02 11/2020

65 375,00 CZK

STAVBY VANTO, s.r.o.

Obec Nedakonice

19. 5. 2022

2190017

Dílčí faktura č. 5 SO 01 2/2021

530 090,50 CZK

STAVBY VANTO, s.r.o.

Obec Nedakonice

19. 5. 2022

2190016

Dílčí faktura č. 6 SO 02 2/2021

85 140,00 CZK

STAVBY VANTO, s.r.o.

Obec Nedakonice

20. 2. 2021

512021098

Oprava dešťové zdrže

248 800,00 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

21. 1. 2021

2190010

Dílčí faktura č. 3 SO 01 11/2020

923 593,00 CZK

STAVBY VANTO, s.r.o.

Obec Nedakonice

21. 1. 2021

2019009

Dílčí faktura č. 2 SO 02 10/2020

195 000,00 CZK

STAVBY VANTO, s.r.o.

Obec Nedakonice

21. 1. 2021

7641006040

Dílčí faktura č. 3

601 775,00 CZK

Skanska a.s.

Obec Nedakonice

21. 1. 2021

7641006039

Dílčí faktura č.2

4 614 839,87 CZK

Skanska a.s.

Obec Nedakonice

30. 11. 2020

610200612

Úhrada 50%ceny díla po předání konečného návrhu PD

98 239,90 CZK

Obec Nedakonice

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

30. 11. 2020

20200077

zateplení obvodového pláště, výměna části okenních výplní a dveří dřevěných za plastové, v 1. NP vým

2 050 447,57 CZK Dva miliony padesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých padesát sedm haléřů

MiSta stavební společnost s.r.o.

Obec Nedakonice

30. 11. 2020

7641005914

Dílčí faktura č.1

2 662 375,74 CZK

Skanska a.s.

Obec Nedakonice

25. 9. 2020

511920207

Dílčí faktura 13

6 715 527,13 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

25. 9. 2020

511920229

Dílčí faktura 14

6 807 378,34 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

12. 6. 2020

511920207

Dílčí faktura č. 13

6 715 527,00 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

12. 6. 2020

511920161

Dílčí faktura č. 11

1 029 893,83 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

12. 5. 2020

511920188

prodloužení vodovodního řadu část V2 v délce 138 m

286 590,00 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

12. 5. 2020

511920185

Dílčí faktura č. 12

823 320,16 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

13. 4. 2020

511920149

Dílčí faktura 10

535 386,31 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

2. 3. 2020

511920141

Dílčí faktura č. 9

2 137 377,44 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

26. 2. 2020

511920132

Dílčí faktura č. 8

206 052,68 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

30. 12. 2019

511920101

Dílčí faktura č. 7

290 481,85 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

30. 11. 2019

78

Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu místní komunikace, rozvodů VO a uložení ochranné trub

185 130,00 CZK

Traffic Design s.r.o.

Obec Nedakonice

24. 11. 2019

20191110

dílčí faktura č. 3 za provedení stavebních prací

890 947,11 CZK

SMO a.s.

Obec Nedakonice

20. 11. 2019

511920077

Dílčí faktura č. 6

684 379,35 CZK šest set osmdesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých třicet pět haléřů

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

17. 10. 2019

20191080

Dílčí faktura č. 2

1 076 071,14 CZK

SMO a.s.

Obec Nedakonice

17. 10. 2019

19172

demolice jednopodlažního objektu na pozemku p.č. 668/3 v k.ú. Nedakonice o rozměrech cca 18 x 4,9 x

235 887,00 CZK dvě stě třicet pět tisíc osm set osmdesát sedm korun českých

STAVEBNÍ MECHANIZACE CZ, s.r.o.

Obec Nedakonice

14. 10. 2019

20191068

dílčí faktura za provedené stavební práce č. 1

599 232,63 CZK

SMO a.s.

Obec Nedakonice

14. 10. 2019

511920053

Dílčí faktura č. 5

1 041 511,53 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

4. 10. 2019

511920032

Dílčí faktura č. 4

3 796 630,68 CZK tři miliony sedm set devadesát šest tisíc šest set třicet korun českých šedesát osm haléřů

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

6. 8. 2019

511920008

Dílčí faktura č. 3

2 049 527,24 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

17. 7. 2019

511819272

Dílčí faktura č. 2

612 650,17 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

20. 6. 2019

511819253

Dílčí faktura č. 1

3 153 859,09 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

23. 4. 2019

82018013

Kompletní zpracování dokumentů a podkladů pro podání žádosti obce Nedakonice do Programu Ministerstv

90 000,00 CZK

4Consulting,s.r.o.

Obec Nedakonice

16. 6. 2018

180100017

Oprava místní komunikace C36 (Mlýnské)

3 562 384,00 CZK Třimilionypětsetšedesátdvatisíctřistaosmdesátčtyřikorun

SYTYS. cz s.r.o.

Obec Nedakonice

12. 5. 2018

180100004

Dílčí úhrada opravy místní komunikace C36(Mlýnské)

874 273,04 CZK

SYTYS. cz s.r.o.

Obec Nedakonice

12. 5. 2018

FV20181129

Úhrada dodávky 1 kusu štěpkovače LS95/CH a 250 kusů domácích kompostérů Compostys H3.

990 990,00 CZK Devětsetdevadesáttisícdevětsetdevadesátkorun

Meva-Brno s.r.o.

Obec Nedakonice

28. 2. 2018

18011

zpracování výběrového řízení na dodavatele projektu

30 250,00 CZK Šedesátdvatisícdevětsetdvacetkorun

EPRON - Consulting s.r.o.

Obec Nedakonice

25. 2. 2018

18012

zpracování podkladů pro rozhodnutí k projektu.

30 250,00 CZK

EPRON - Consulting s.r.o.

Obec Nedakonice

21. 12. 2017

17111265

dodávka jednoho kusu dopravního automobilu (Ford Transit Kombi)

971 282,00 CZK Devětsetsedmdesátjedentisícdvěstěosmdesátdvě

Autospol Car Uherské Hradiště s.r.o.

Obec Nedakonice

20. 12. 2017

17207

oprava místních komunikací - stavební práce

4 184 971,21 CZK Čtyřimilionystoosmdesátčtyřitisícdevětsetsedmdesátjednakorundvacetjednahaléřů

Tufír,spol. s r.o.

Obec Nedakonice

26. 10. 2017

11701036

úhrada dodávky komunálního stroje

1 579 461,00 CZK

SYNPRO s.r.o.

Obec Nedakonice

10. 8. 2017

17024

Dotační management akce

2 420,00 CZK Šedesátdvatisícdevětsetdvacetkorun

EPRON - Consulting s.r.o.

Obec Nedakonice

1. 8. 2017

217070

Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), Dokumentace pro provádění stavby (DP

290 400,00 CZK

NELLPROJEKT s.r.o.

Obec Nedakonice

14. 12. 2016

16149

stavba chodníku podél silnice II/427

743 905,00 CZK

Tufír,spol. s r.o.

Obec Nedakonice

1. 12. 2016

16130

stavba chodníku podél silnice II/427

503 320,08 CZK

Tufír,spol. s r.o.

Obec Nedakonice

1. 12. 2016

16131

Výstavba chodníku, autobusových zastávek a napojení na místní komunikace

2 848 000,00 CZK

Tufír,spol. s r.o.

Obec Nedakonice

24. 3. 2016

511516163

Provedení rekonstrukce školní zahrady

778 128,00 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

24. 3. 2016

511516123

Provedení rekonstrukce školní zahrady

665 984,00 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

24. 3. 2016

511516133

Provedení rekonstrukce školní zahrady

1 178 056,00 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

21. 12. 2015

16126

Výstavba chodníku, autobusových zastávek a napojení na místní komunikace

1 215 919,32 CZK

Tufír,spol. s r.o.

Obec Nedakonice

15. 9. 2015

115121

Provedení výměny 2 kusů plynových kotlů v objektu Základní školy Nedakonice.

259 510,00 CZK

PASTOREK VTP s.r.o.

Obec Nedakonice

1. 6. 2015

201150129

Nákup 13 kusů LED svítidel 60W, 3 kusů LED svítidel 32W, 16 kusů výložníků.

152 124,83 CZK

Filák s.r.o.

Obec Nedakonice

28. 1. 2015

201150017

Nákup Led Svítidel SL 80/40 - 003

96 488,00 CZK

Filák s.r.o.

Obec Nedakonice

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
1
15
1
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sbírka právních předpisů

https://sbirkapp.gov.cz/

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 5. 10. 2023
jasno 17 °C 8 °C
pátek 6. 10. polojasno 18/7 °C
sobota 7. 10. jasno 19/8 °C
neděle 8. 10. oblačno 21/9 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:6
TÝDEN:933
CELKEM:1357477