Obec Nedakonice
Nedakonice

Faktury

Datum zveřejnění Číslo faktury
Popis plnění
Cena * Dodavatel
Odběratel
12. 6. 2020

511920207

Zhotovení díla ČOV Nedakonice dílčí faktura č.

6 715 527,00 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

12. 6. 2020

511920161

Dílčí faktura č.

1 029 893,83 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

12. 5. 2020

511920188

prodloužení vodovodního řadu část V2 v délce 138 m

286 590,00 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

12. 5. 2020

511920185

Dílčí faktura č. 12

823 320,13 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

23. 2. 2020

511920141

Dílčí faktura 7

2 137 377,44 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

30. 11. 2019

78

Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu místní komunikace, rozvodů VO a uložení ochranné trub

185 130,00 CZK

Traffic Design s.r.o.

Obec Nedakonice

24. 11. 2019

20191110

dílčí faktura č. 3 za provedení stavebních prací

890 947,11 CZK

SMO a.s.

Obec Nedakonice

12. 11. 2019

511920032

Zhotovení díla ČOV Nedakonice dílčí faktura č. 5

3 796 630,68 CZK tři miliony sedm set devadesát šest tisíc šest set třicet korun českých šedesát osm haléřů

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

12. 11. 2019

511920077

Zhotovení díla ČOV Nedakonice dílčí faktura č. 6

684 379,35 CZK šest set osmdesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých třicet pět haléřů

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

17. 10. 2019

20191080

Dílčí faktura č. 2

1 076 071,14 CZK

SMO a.s.

Obec Nedakonice

17. 10. 2019

19172

demolice jednopodlažního objektu na pozemku p.č. 668/3 v k.ú. Nedakonice o rozměrech cca 18 x 4,9 x

235 887,00 CZK dvě stě třicet pět tisíc osm set osmdesát sedm korun českých

STAVEBNÍ MECHANIZACE CZ, s.r.o.

Obec Nedakonice

14. 10. 2019

20191068

dílčí faktura za provedené stavební práce č. 1

599 232,63 CZK

SMO a.s.

Obec Nedakonice

14. 10. 2019

511920053

Zhotovení díla ČOV Nedakonice dílčí faktura č. 4

1 041 511,53 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

6. 8. 2019

511920008

Zhotovení díla ČOV Nedakonice, dílčí faktura č. 3

2 049 527,24 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

17. 7. 2019

511819272

Zhotovení díla ČOV Nedakonice, dílčí faktura č. 2

612 650,17 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

20. 6. 2019

511819253

Zhotovení díla ČOV Nedakonice, dílčí faktura č. 1

3 153 859,09 CZK

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Obec Nedakonice

23. 4. 2019

82018013

Kompletní zpracování dokumentů a podkladů pro podání žádosti obce Nedakonice do Programu Ministerstv

90 000,00 CZK

4Consulting,s.r.o.

Obec Nedakonice

16. 6. 2018

180100017

Oprava místní komunikace C36 (Mlýnské)

3 562 384,00 CZK Třimilionypětsetšedesátdvatisíctřistaosmdesátčtyřikorun

SYTYS. cz s.r.o.

Obec Nedakonice

12. 5. 2018

180100004

Dílčí úhrada opravy místní komunikace C36(Mlýnské)

874 273,04 CZK

SYTYS. cz s.r.o.

Obec Nedakonice

12. 5. 2018

FV20181129

Úhrada dodávky 1 kusu štěpkovače LS95/CH a 250 kusů domácích kompostérů Compostys H3.

990 990,00 CZK Devětsetdevadesáttisícdevětsetdevadesátkorun

Meva-Brno s.r.o.

Obec Nedakonice

28. 2. 2018

18011

zpracování výběrového řízení na dodavatele projektu

30 250,00 CZK Šedesátdvatisícdevětsetdvacetkorun

EPRON - Consulting s.r.o.

Obec Nedakonice

25. 2. 2018

18012

zpracování podkladů pro rozhodnutí k projektu.

30 250,00 CZK

EPRON - Consulting s.r.o.

Obec Nedakonice

21. 12. 2017

17111265

dodávka jednoho kusu dopravního automobilu (Ford Transit Kombi)

971 282,00 CZK Devětsetsedmdesátjedentisícdvěstěosmdesátdvě

Autospol Car Uherské Hradiště s.r.o.

Obec Nedakonice

20. 12. 2017

17207

oprava místních komunikací - stavební práce

4 184 971,21 CZK Čtyřimilionystoosmdesátčtyřitisícdevětsetsedmdesátjednakorundvacetjednahaléřů

Tufír,spol. s r.o.

Obec Nedakonice

26. 10. 2017

11701036

úhrada dodávky komunálního stroje

1 579 461,00 CZK

SYNPRO s.r.o.

Obec Nedakonice

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Zobrazeno 1-25 ze 37