Navigace

Obsah

Rekonstrukce ČOV byla zahájena 1.4.2019

Typ: ostatní
Před rekonstrukcíAkce: ČOV Nedakonnice - modernizace (129D303003100). Podpořeno MZe ČR z Programu 12930 - Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II.

Včera 1.4. byla oficiálně zahájena generální rekonstrukce čistírny odpadních vod v Nedakoniccích. Došlo k předání staveniště firmě Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o, která se stala vítězem veřejné zakázky na její hotovení. Předpokládané náklady na rekonstrkci jsou 29 883 000,- Kč bez DPH. V rámci rekonstrukce bude vybudován zcela nový technologický objekt, opraveny zpevněné plochy, oplocení, osvětlení areálu a zrekonstruována stávající obslužná budova.

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací a předání stavby dle zpracovaného harmonogramu zpět obci do užívání je 30.6.2020. Financování rekonstrukce je zajištěno prostřednictvím vlastních prostředků a také z prostředků Ministerstva zemědělství ČR prostřednictvím Programu 12930 - Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II.  Dle smlouvy, která byla s ministerstvem podepsána minulý týden bude dotace poskytnuta v max. výši až 16 436 000,- Kč.

 


Vytvořeno: 28. 3. 2019
Poslední aktualizace: 6. 4. 2019 21:12
Autor: Ing. Zdeněk Otrusina